Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Φιλοσοφίας...συνέχεια, κι ας λένε δεν είναι ώρα για φιλοσοφίες .. emoticon smile
ΒΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ
"Ἄλλως βέλος, ἄλλως νοῦς φέρεται. ὁ μέντοι νοῦς καὶ ὅταν εὐλαβῆται καὶ ὅταν περὶ τὴν σκέψιν στρέφηται, φέρεται κατ' εὐθὺ οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπὶ τὸ προκείμενον."
"Αλλιώς κινείται το βέλος, αλλιώς ο νους. Παρ' όλα αυτά ο νους, ακόμα κι όταν έχει τεταμένη την προσοχή ή όταν στρέφεται γύρω από την έρευνα, κινείται κατ' ευθείαν προς το στόχο όπως ένα βέλος."
«Μάρκος Αυρήλιος: Τα εις εαυτόν»
Το έργο του Μάρκου Αυρηλίου "Τὰ εἰς ἑαυτὸν" γράφτηκε μετά το 172 μ.Χ. και ενώ ο συγγραφέας κατείχε ήδη το αυτοκρατορικό αξίωμα (161-180 μ.Χ.). και είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα.
Ο Μάρκος Αυρήλιος στο αγωνιώδες ερώτημα της εποχής, πώς μπορεί κανείς να κατακτήσει την ευδαιμονία, απαντά ως γνήσιος στωικός: η απαλλαγή από τα πάθη και τα έντονα συναισθήματα (ηδονή, πόνος), η απάθεια έναντι του εξωτερικού κόσμου, η αδιαφορία για τα υλικά αγαθά συντείνουν στην κατάκτηση της εσωτερικής γαλήνης.
Με αφορμή τον Μάρκο Αυρήλιο (..όψιμη ανακάλυψη), είναι καιρός ίσως να μαζευτεί καθένας εις εαυτόν - ό,τι μπορεί να σημαίνει στις μέρες μας μια τέτοια, κάπως μελαγχολική, απόφαση.
΄Eτσι κι αλλιώς δύσκολα πια αναγνωρίζεται μέσα μας κάτι στο οποίο πράγματι να αρμόζει η λέξη «εαυτός».
artist Al Saralis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου