Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

"Ζώμεν γαρ ού ως θέλομεν, αλλ’ ως δυνάμεθα."
Ζούμε όπως μπορούμε και όχι όπως θέλουμε.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
artist Patrick Byrnes
Model John Forkner

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου