Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

«άρατε πύλας»...
"open the gates of the soul .."
ανοίξτε τις πύλες..της ψυχής !

Benjamin Garcia art
Título: Veronica
Técnica: Acrílico sobre lienzo

Φωτογραφία: Título: Veronica 
Técnica: Acrílico sobre lienzo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου